Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våga vara digital - digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocessen

Våga vara digital, nyhet

Lantmäteriet och länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter, för att kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen.

I dag finns ett stort behov av ökad kompetens i alla led inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut och det finns brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheterna.

Digitalisering kan ge stora vinster

Den årliga omsättningen för samhällsbyggnadsprocessen ligger på 25% av Sveriges BNP. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan en enklare, mer kostnadseffektiv och säkrare samhällsbyggnadsprocess skapas i Sverige. Det kräver dock att vi ökar kunskapen om digitalisering på alla nivåer inom organisationen.

Interaktiva webbsändningar för kommunerna

Under hösten kommer interaktiva webbsändningar genomföras som kommunerna bjuds in till. Syftet med webbsändningarna är att ge ledande personer inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av hur det kan bidra till den egna verksamheten.

De som bjuds in är förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos kommunen samt länsstyrelsens ledningar.

- Vi måste vara digitalt redo tillsammans och samverkan är nyckeln för att lyckas med digitaliseringen. Genom att vi breddar vår kompetens kring digitaliseringens möjligheter ökar vi också förmågan att möta omvärldens krav och behov, säger Susanne Nielsen, projektledare för kompetenssatsningen inom länsstyrelserna.

Kompetenssatsningen uppskattas nå minst 3000 ledande personer inom Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping