Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsvecka 2020

Foto: Thomas Henrikson, MSB

I dag den 11 maj inleds den årliga Krisberedskapsveckan, en informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Kampanjen har genomförts sedan 2017. I år anpassas den till den pågående pandemin.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för kampanjen tillsammans med länsstyrelser och kommuner. Årets budskap lyfter fram oss människor som en resurs i den pågående krishanteringen. Dagligen möter vi och läser om goda exempel i form av solidaritet, gemensamt ansvarstagande och medmänskligt handlande. Tillsammans klarar vi oss igenom detta.

Dagliga hyllningar till goda handlingar

I den pågående pandemin tar många människor ett stort eget ansvar. En viktig del av kampanjen är lyfta alla goda initiativ. Varje dag klockan 15.00 under Krisberedskapsveckan kommer svenska artister att hylla ett initiativ live på Dinsäkerhets instagramkonto. Din säkerhet är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla som vill kan skicka in en personlig hyllning tillägnad någon som bidrar till krishanteringen. Skicka din hyllning till sverigehyllar@msb.se.

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss