Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

300 000 kronor för insatser inom regionala livsmedelsstrategin

Potatis

Den regionala livsmedelsstrategins övergripande syfte är att livsmedelsproduktionen i Södermanlands län ska ha ökat betydligt i volym till år 2030. Med bakgrund av det utlyser Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF Södermanland totalt
300 000 kronor för arbete med livsmedelsstrategin.

I arbetet med att förverkliga livsmedelsstrategin behövs en bredd av aktörer och insatser. Under perioden 15 april till 15 maj kan offentliga organisationer, företag samt föreningar och andra organisationer ansöka om att få finansiering till insatser som stödjer arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och den tillhörande handlingsplanen. Exempel på insatser kan vara projekt, förstudier, aktiviteter och kunskapsdagar eller liknande. Insatsen ska vara kopplat till den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan.

Hållbart från jord till bord

Den regionala livsmedelsstrategin handlar om matens färd från jord till bord och tillbaka igen. Den ska vara hållbar och ge möjlighet till tillväxt och ökad lönsamhet. Det innebär att vi ska ta hänsyn till olika aspekter längs hela livsmedelskedjan, som näringskretslopp, miljöpåverkan, lönsamhet för företag, kompetensförsörjning i sektorn och måltidsupplevelsen.

I strategin läggs större tyngdpunkt på de första leden i livsmedelskedjan för att vi ska kunna producera mer livsmedel i länet. Detta är ett medvetet val eftersom det gör det möjligt för flera aktörer, som kommer i den senare delen av kedjan, att ta del av sörmländskt producerad mat. Strategin ska också leda till att utvecklingen stärks för alla företag och organisationer som är aktiva inom livsmedelssektorn i Södermanland.

- Det är jätteviktigt att involvera våra aktörer från hela kedjan i arbetet, säger Karin Larsson, projektkoordinator för den regionala livsmedelsstrategin. De besitter otroligt mycket relevant kunskap och har många bra idéer om hur vi tillsammans kan öka vår produktion.

Utlysningen är en del av det implementeringsarbete som just nu sker för att förverkliga den regionala såväl som den nationella livsmedelsstrategin

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss