Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får i uppdrag att samordna materielförsörjning

En sjuksköterska förbereder en syrgasmask

Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen i samordningen kring kommunernas behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel.

Den 6 april kom beskedet att länsstyrelserna fått uppdraget, som innebär bemyndigande att mäkla resurser som skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel med anledning av coronapandemin. Uppdraget sker i samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Det nya uppdraget innebär att länsstyrelserna svarar för att inhämta kommunernas behov och rapportera dessa till Socialstyrelsen. Det som inte kan lösas på regional nivå ska nu på ett mer effektivt sätt lyftas nationellt. Socialstyrelsen ansvarar för att på nationell nivå fördela och omfördela resurser kommuner och regioner emellan.

Länsstyrelserna har sedan en tid arbetat med att bistå och stötta kommunerna med materialförsörjning inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Nu har länsstyrelserna även fått det formella uppdraget av regeringen, vilket innebär mandat och ansvar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping