Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Två kvinnor står på trottoaren utanför en butik och tittar på blommor som står ute på två hyllor. Ovanför blomsterbutiken ligger en uteservering med tomma stolar. 

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Först när regeringens förordning är klar kan länsstyrelserna ta fram information om hur stödet kan sökas och hur det kommer att handläggas. Förordningen fastställs troligen i slutet av vecka 16.

Uppdatering 16 april klockan 14.30. Uppdaterad information om stödet kommer framöver att publiceras på en annan sida på webbplatsen.

Mer om stödet på sidan Stöd för sänkta hyror i utsatta områden

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det kommande stödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april. Den information som lämnas här är i alla delar preliminär i väntan på att förordningen beslutas.

Vem kan ansöka om stödet?

Det är hyresvärden som via Länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. En grundförutsättning för stödet är att hyresvärden har kommit överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Mer information om ansökningsförfarandet kommer.

Som hyresvärd, hur mycket kommer jag kunna erhålla i kompensation?

Kompensationen ges med högst 50 procent av den nedsatta fasta hyran, men högst 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Vilka branscher är aktuella?

Regeringen har pekat ut sektorerna; sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Förordningen kommer specificera vilka sektorer som blir aktuella (baserat på SNI-koder[1], som är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag).

När förordningen väl är på plats, hur gör jag då?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand hos länsstyrelserna. Ambitionen är att använda ett digitalt system, men formerna är under utveckling. Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer ha ett samordningsansvar och administrera insatsen.

När kan de första utbetalningarna ske till de hyresvärdar som ansökt om kompensation?

Stödet beviljas i efterhand och innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april–30 juni i utpekade utsatta branscher kommer att kunna ansöka om stödet för att kompensera en del av nedsättningen. Mer information om tider för ansökan och utbetalning kommer.

När behöver hyresvärden och hyresgästen vara överens om hyressänkningen för att kunna söka stödet?

Hyresgästen och hyresvärden ska avtala om en nedsatt hyra för perioden 1 april – 30 juni. Avtalet ska ha slutits innan den 30 juni 2020.

Kontakt

Kontakt kommer att anges när förordning och former för handläggning är klara.

Kontakt

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss