Publiceringsdatum: 9 mars 2020

21 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i Södermanland

Den 9 mars bjuder Länsstyrelsen in till en informationsträff om bredbandsstöd. Landshövding Beatrice Ask öppnar mötet och ger sin syn på bredbandsutbyggnaden i Sverige i allmänhet och Södermanland i synnerhet. En nyhet i denna ansökningsomgång är att stödnivån höjs till 60 %. En anledning till detta är att Länsstyrelsen i dialog med kommuner och marknadens aktörer uppmärksammat att det är den glesare landsbygden som återstår att bebygga.

Mellan 9 mars och 3 maj 2020 är det möjligt att söka stöd, totalt 21 miljoner kronor, för bredbandsutbyggnad i Södermanland. Länsstyrelsen öppnar en ansökningsomgång för bredbandsstöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. Satsningen på fiberutbyggnad är en del av Länsstyrelsens fokusområde infrastruktur. Juridiska personer kan söka stödet för projekt som är till nytta för fler än en enskild person.

Vid informationen presenteras riktlinjerna för ansökningsprocessen och det finns möjlighet att ställa frågor till Länsstyrelsens bredbandsansvariga och nätverka med aktörer inom bredbandsbranschen.

I nuvarande Landsbygdsprogram (2014—2020) har Länsstyrelsen gett projektstöd till 11 fiberprojekt i Södermanland. Medlen ska användas i områden där kommersiella krafter inte bygger ut av egen kraft. Totalt har Länsstyrelsen bidragit med 125 miljoner kronor, vilket gett cirka 3 500 hushåll i Södermanland tillgång till bredband via fiber.

För att lyckas med bredbandsutmaningen krävs samverkan och dialog, mellan statliga myndigheter, kommuner och inte minst marknadens aktörer.

Informationsträff:

När: Måndag 9 mars, kl. 15.15—16.15

Plats: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Residenset, Stora Torget 13, Nyköping

Medverkande: Landshövding Beatrice Ask, Henrietta Schönenstern, Enhetschef för landsbygdsutveckling och vilt, Jan Petersson, Projektledare Bredband, Johan Varenius avdelningschef Landsbygd, Kajsa Karlsson, handläggare bredbandsutbetalningar.

Kontakt