Publiceringsdatum: 14 februari 2020

Information om coronaviruset

Här hittar du information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt länkar till ansvariga myndigheters information.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att nu avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

 • Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer. Där finns också information till resenärer på flera språk.
 • Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset, ger råd vid symptom på sjukdomen och vart man vänder sig vid symptom. Om du misstänker att du är smittad av covid-19 ska du inte kontakta 1177 för vidare information om provtagning. Besök inte vårdcentral eller akutmottagning om du är sjuk. Läs mer hos 1177.selänk till annan webbplats
 • Utrikesdepartementet, UDlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och har kontakt med de svenskar som befinner sig i områden med ökad smittspridning.
 • EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska.
 • Krisinformation.se länk till annan webbplatsär en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
 • Region Sörmlandlänk till annan webbplats har samlat information om viruset och smittspridning på sin webbplats. Här finns rekommendationer och hänvisningar samt vanliga frågor och svar.
 • Du kan också ringa informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

Från och med den 12 mars gäller nya rutiner för vilka som kommer att provtas för covid-19. Det innebär att du som invånare med milda symptom och inte behöver sjukhusvård ska stanna hemma och rekommenderas egenvård tills du är symtomfri. Du behöver inte kontakta 1177 vårdguiden.

Patienter som vårdas på sjukhus eller har behov av sjukhusvård med akut luftvägsinfektion utan känd orsak kommer att provtas. Personer utan symptom ska inte provtas då resultatet inte är tillförlitligt avseende covid-19.

Samverkan

Länsstyrelserna följer utvecklingen och har inom samverkansformer avstämningar med nationella myndigheter, som Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Regional samverkan sker med Region Sörmland.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping