Publiceringsdatum: 14 februari 2020

Senast uppdaterad: måndag 17 augusti, 12.43

Information om coronaviruset

Här hittar du information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt länkar till ansvariga myndigheters information.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd från varandra så ofta det går - minst 2 meter

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för aktuell, bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

 • Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer. Där finns också information till resenärer på flera språk.
 • Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset, ger råd vid symptom på sjukdomen och vart man vänder sig vid symptom. Om du misstänker att du är smittad av covid-19 ska du inte kontakta 1177 för vidare information om provtagning. Besök inte vårdcentral eller akutmottagning om du är sjuk. Läs mer hos 1177.selänk till annan webbplats
 • Utrikesdepartementet, UDlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och har kontakt med de svenskar som befinner sig i områden med ökad smittspridning.
 • EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska.
 • Krisinformation.se länk till annan webbplatsär en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
 • Region Sörmlandlänk till annan webbplats har samlat information om viruset och smittspridning på sin webbplats. Här finns rekommendationer och hänvisningar samt vanliga frågor och svar.
 • Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats har information om coronaviruset, covid-19 lättläst, på teckenspråk, punktskrift och som inläst. Här finns också kommunikationskartor, bilder och symboler.
 • Du kan också ringa informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Läs mer om vårt uppdrag kring efterlevnad av rekommendationer

Regionerna ska ansvara för provtagning samt analys och länsstyrelsernas uppdrag är att skapa förutsättningar för och stötta regionerna i utförandet av storskalig testning.

I Södermanlands län har Region Sörmland redan påbörjat arbetet med utökad testning och Länsstyrelsen här kommer därför inte att ha samma uppdrag.

Se: Region Sörmland startar utökad testning för covid-19länk till annan webbplats

Samverkan

Länsstyrelserna följer utvecklingen och har inom samverkansformer avstämningar med nationella myndigheter, som Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Regional samverkan sker med Region Sörmland.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping