Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 2000 sörmlänningar har gått kurs om våld

”Webbkurs om våld” har från starten i september 2016 till i dag 20 januari 2020 nått 50 000 användare i Sverige och 2 129 användare (4,2 %) i Södermanlands län. Flest antal användare hittar vi bland personal från Socialtjänsten, hälso-och sjukvård och tandvård.

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja lokal och regional verksamhetsutveckling och i samverkan med andra myndigheter och organisationer bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet till kommuner, region och organisationer inom det civila samhället. ”Webbkurs om våld” är en del av detta arbete.

Webbkursen är utvecklad av Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Kursen har haft stor betydelse för att höja kunskapsnivån, i synnerhet bland yrkesverksamma och antalet användare har sedan starten ökat stadigt.

I Södermanlands län ser fördelningen över yrkesgrupper som genomfört webbutbildning ut på följande sätt:

Användare i Södermanlands län

Yrkeskategori

Antal

Övriga myndigheter

109 st

Hälso- och sjukvård/tandvård

372 st

Rättsväsendet

54 st

Blandad grupp

2 st

Övriga

284 st

Förskola och skola

104 st

Socialtjänst

1132 st

Studenter

55 st

Idéburen sektor

17 st

Användare i Sverige

Alla län

Antal

Procent

Stockholm

13 045 st

25,9%

Västra Götaland

5 671 st

11,2%

Skåne

3 968 st

7,9%

Västernorrland

3 015 st

6%

Uppsala

2 860 st

5,7%

Västerbotten

2 702 st

5,4%

Norrbotten

2 503 st

5%

Södermanland

2 129 st

4,2%

Västmanland

1 987 st

3,9%

Värmland

1 920 st

3,8%

Kalmar

1 724 st

3,4%

Östergötland

1 357 st

2,7%

Kronoberg

1 724 st

2,3%

Gävleborg

1 102 st

2,2%

Halland

1 051 st

2,1%

Örebro

1 029 st

2%

Jönköping

823 st

1,6%

Blekinge

814 st

1,6%

Jämtland

773 st

1,5%

Dalarna

489 st

1 %

Gotland

274 st

0,5%

Övrigt (utomlands)

28 st

0,1%

Om utbildningen

”Webbkurs om våld” är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom Socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är helt kostnadsfri och tar ungefär tre timmar att genomföra.

Mer information om utbildningen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna utgör navet i genomförandet av en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Kontakt