Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

En illustration på köp från en smartphone

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster i Södermanlands län fortsätter att minska och att allt fler använder olika typer av digitala betaltjänster.

För det stora flertalet invånare och turister i länet går det bra att göra elektroniska betalningar. Det finns dock problem för vissa utsatta grupper. Särskilt inom äldregruppen finns det personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Denna grupp är ofta beroende av anhöriga eller hemtjänst för att kunna utföra sina betaltjänster.

  • Det har skett en snabb digitalisering, men den inkluderar inte alla. Länsstyrelserna bedömer att det är viktigt att öka den digitala delaktigheten för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service, säger Jan Petersson som är regional projektledare för Länsstyrelsens arbete med grundläggande betaltjänster.
  • Mot bakgrund av detta satsar Länsstyrelsen på en utbildning inriktad på digitala betalningar. Utbildningen fokuserar på frågor som Mobilt Bank-ID, Internetbanken, Swish och att betala räkningar digitalt.

Under 2019 har cirka tio utbildningar genomförts runtom i länet. De är kostnadsfria och öppna för alla. Projektet fortsätter under 2020 och utbildningar planeras i Gnesta, Trosa och Nyköpings kommuner. Målet är att genomföra utbildningar i alla länets kommuner. Anmälan sker via samverkande pensionärsorganisation och mer om utbildningarna finns på Länsstyrelsens webbplats.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar inom glest befolkade områden. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016.

Minskningen har varit påtaglig under året. Flera länsstyrelser lyfter problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker

Diagram över dagskassehantering i landet

Kontakt