Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld 2019

Bild av Alexas_Fotos från Pixabay https://pixabay.com/sv/photos/våld-mot-kvinnor-inte-titta-bort-1169348/

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Varje år drabbas kvinnor och barn i Sverige och i andra delar av världen av mäns våld. Länsstyrelsen i Södermanlands län vill därför uppmärksamma länet på ”En vecka fri från våld” som äger rum nu.

”En vecka fri från våld” är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Under flera år har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under denna vecka i anslutning till den 25 november som är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.

Från den 25 november till den 1 december arrangeras det seminarier, nätverksträffar, filmvisningar med mera runt om i landet. Det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår i länsstyrelsernas nationella uppdrag.

- Länsstyrelsen vill genom denna vecka uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och betydelsen av det preventiva arbete som åligger länsstyrelserna och fler samhällsaktörer. Vi behöver få fler våldsutövare att bryta sitt destruktiva beteende och vi behöver nå fler våldsutsatta kvinnor och barn, så att de kan få stöd och hjälp att komma vidare, säger Therese Dolk på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Länsstyrelsen samarrangerar två aktiviteter under veckan tillsammans med lokala aktörer med syfte att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet.

26 november i Nyköping

En föreläsning om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot familjedjur

28 november i Eskilstuna

En föreläsningseftermiddag för dig som arbetar mot eller kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Utöver dessa aktiviteter kommer det även att arrangeras föreläsningar och filmvisning med mera av andra länsaktörer. Håll utkik i era kommuner om vad som annonseras lokalt!

Fakta

FN definierar mäns våld mot kvinnor som varje genusrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat.

Kontakt

Therese Dolk

Länsutvecklare och samordnare Mäns våld mot kvinnor