Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsövergripande samordnad tillsyn i tobakshandeln

Länsstyrelsen i Södermanlands län har initierat en tillsyn där kommunerna tillsammans med Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Arbetsmiljöverket har besökt butiker med registrerad tobaksförsäljning. Myndigheterna har bland annat funnit och reagerat på olovlig försäljning, felmärkt tobak och felmärkta behållare med nikotinvätska i butikerna.

Tillståndsplikt gäller för all tobaksförsäljning från 1 juli. Redan registrerade tobakshandlare har dock kunnat vänta med ansökan till senast 1 november. Det gör det särskilt angeläget med samordnade tillsynsbesök i hela länet nu. Länsstyrelsen ansvarar för tobakstillsynen inom länet och biträder kommunerna med råd och information samt ansvarar för att främja samarbete mellan bland annat olika tillsynsmyndigheter. Samordnade tillsynsbesök har därför genomförts i samtliga länets kommuner.

Kommunerna har bland annat kunnat kontrollera verksamheternas rutiner, vilka varor som bjuds ut till försäljning, märkningen och marknadsföringen av tobak. Myndigheterna har i olika grad medverkat vid tillsynsbesöken i länet.

I länets kommuner påträffades brister i cirka 20 av 41 butiker. Kommunerna har bland annat påträffat olovlig försäljning, styckesförsäljning av cigaretter, felmärkt tobak och felmärkta behållare med nikotinvätskor för e-cigaretter som inte får tillhandahållas konsumenter. Felmärkta varor påträffades i åtta av nio kommuner.

Eskilstuna kommun konstaterade brister tobakshanteringen då den var felmärkt i tre av sex butiker. Strängnäs kommun konstaterade brister med tobaken i tre av åtta butiker som besöktes. Flens kommun konstaterade brister i flera butiker. Vingåkers kommun konstaterade brister i en av två butiker som besöktes. Katrineholms kommun har upptäckt brister i tre av tre besökta butiker. Trosa kommun upptäckte brister i ett av två fall. Gnesta kommun har påträffat felaktigheter vid tillsynen. Oxelösunds kommun påträffade brister i tre av tre butiker som besöktes. Nyköpings kommun besökte 15 butiker och konstaterade brister i tre av dessa.

- Tillsynen är en grundpelare i det tobaks- och brottsförebyggande arbetet samt minskar tillgången på felmärkt och illegal tobak, minskar hälsoklyftorna, osund konkurrens och annan illegal verksamhet. Det sparar också samhället pengar. Intäkterna från tobaksskatten är cirka 11 miljarder kronor årligen. Samhällskostnaden för tobaksbruket är flera gånger högre, säger Mikael Lindqvist, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

- Kommunerna och andra medverkande myndigheter har gjort ett mycket bra jobb. Insatsen är väl genomförd. Gemensamma insatser innebär att tillsynsbesöken förenklas, blir effektivare och är ett kraftfullt verktyg i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet, säger Mikael Lindqvist.

För mer information:
Mikael Lindqvist, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen i Södermanlands län tel. 010-223 43 86
Karin Eriksson, pressansvarig, Länsstyrelsen i Södermanlands län tel. 010-223 42 05

Faktaruta:

Regional ANDT-strategi

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland, Polisen, länets kommuner och andra aktörer i länet har tillsammans arbetat fram en regional strategi för arbetet mot alkohol, tobak, dopning och tobak (ANDT). Läs mer om den regionala ANDT-strategin Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ny tobakslag

Handel med tobak i Sverige är idag tillståndspliktig genom den nya lagen om tobak och liknande produkter som trädde i kraft den 1 juli 2019. Sedan dess krävs att nya handlare har ett tillstånd från kommunen innan försäljningen får påbörjas. Redan befintliga anmälda tobakshandlare (detaljhandel) samt partihandlare har varit tvungna att ansöka om tillstånd mellan 1 juli och 1 november för att kunna fortsätta handla med tobak utan att riskera ett stopp i handeln efter 1 november.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss