Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu övar Sverige och Södermanland totalförsvaret

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Totalförsvarsövning 2020

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom till ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

- Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden.

Tillsammans möta angrepp

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga och kunna möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Att planera övningar är nästan lika viktigt som att öva, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Man lär sig mycket, många passar på att utveckla och finslipa systemet, och tillsammans får vi upptäcka vilken kraft det finns när så många olika samhällsaktörer samarbetar. Tillsammans utvecklar vi samverkan mellan civilt försvar och militärt försvar lokalt, regionalt och nationellt – på ett sätt som även stärker beredskapen för olyckor och kriser.

Öva egna planer på lokal och regional nivå

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startar redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder höjd beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer. Länsstyrelsen har planerat delar av övningen tillsammans med länets kommuner och övriga aktörer.

- Tillsammans rustar vi vårt län för att möta hot från omvärlden. Genom att medverka i Totalförsvarsövning 2020 stärker vi samarbetet mellan olika parter och nivåer. Övning bidrar till att tydliggöra, regelverk, ansvar och mandat. Ensam är inte stark, tillsammans blir vi starkare. Jag ser fram emot att få inleda vår del av övningen, säger landshövding Liselott Hagberg.

Om totalförsvaret

Totalförsvaret består av det militära försvaret, som är Försvarsmaktens ansvarsområde samt det civilt försvaret där Länsstyrelsen är högsta bevakningsansvariga myndighet. I det civila försvaret är de främsta uppgifterna att:

  • värna den civila befolkningen
  • säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar, exempelvis vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt land.

Kontakt