Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du särskilt skyddsvärda träd som behöver frihuggas?

Ek

Länsstyrelsen vill gärna ha kontakt med markägare som har igenväxta skyddsvärda träd på sin mark och som kan tänka sig att frihugga dessa.

I första hand gäller frihuggningen grova lövträd på minst 1 meter i diameter. Men även mycket gamla träd, grövre hålträd och träd som kan bli lämpliga ersättare till de skyddsvärda träden kan vara aktuella.

Vill du få hjälp med frihuggningen eller göra jobbet själv mot en ersättning? Kontakta Rikard Sellberg på telefon 070-577 8438 för rådgivning.

Har du andra frågor om skyddsvärda träd? Kontakta Kajsa Mellbrand på Länsstyrelsen.

Kontakt

Kajsa Mellbrand

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen i Södermanlands län