Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Går det att både skydda och utveckla städer, natur och kultur – samtidigt?

Almedalen, Visby.

Går det att bevara natur och samtidigt skapa tillväxt i den? Kan vi utveckla städer utan att inskränka kulturbyggnader? Ska världsarv skyddas och samtidigt tillgängliggöras för turism? Tre till synes omöjliga ekvationer sätts under lupp i landshövdingens trädgård i Visby under Almedalsveckan.

Länsstyrelserna arrangerar tre seminarier och spännande paneldiskussioner med några av landets mest sakkunniga inom respektive ämne. Seminarierna berör naturskydd, bevarande av kulturarv samt destinationsutvecklingen, place branding och marinarkeologi.

Samtliga seminarium äger rum onsdagen den 3 juli i länsresidensets trädgård på Korsgatan 4 i Visby. Moderator är Max Landergård.

Skyddad natur – en faktor för regional utveckling?

Kl. 9:00–09:45

Ekoturismen blomstrar och det finns stora vinstmöjligheter. Men vad vinner naturen på det? Kan vi skapa tillväxt och samtidigt skydda våra naturreservat och nationalparker?

Gäster: Jessica Sannö, entreprenör i Tivedens nationalpark och styrelseledamot Ekoturismföreningen, Göran Enander, landshövding Uppsala län, Palle Borgström, ordförande LRF, Anna Hag, projektledare Svensk Turism och Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

Läs mer om seminariet i Almedalens program Länk till annan webbplats.

Vilket mervärde skapar kulturhistoria?

Kl. 10:00–10:45

Vilket mervärde skapar kulturhistoriska byggnader? Vad lämnar vi efter oss till kommande generationer om allt fler byggnader från förr rivs och ersätts av nya moderna hus? Under seminariet belyser vi länsstyrelsernas roll för att hålla ihop dåtid och framtid.

Gäster: Lars Amréus, generaldirektör Riksantikvarieämbetet, Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket, Gert Wingårdh, arkitekt och Louise Schlyter, kulturmiljöchef Länsstyrelsen Stockholm.

Läs mer om seminariet i Almedalens program Länk till annan webbplats.

Världsarvets glömda vrak – en resurs för Karlskrona

Kl. 11.00–11.45

Ska världsarv skyddas och samtidigt tillgängliggöras för turism? Hur kan vi bevara, använda och utveckla kulturhistoriska platser och hur kan vi locka dit turism? I världsarvet Karlskrona finns sextio avsiktligt sänkta vrak.

Gäster: Petra Stråkendal, marinarkeolog vid Länstyrelsen Blekinge, Michael Persson Gripkow, Brand & Strategic manager på Visit Sweden

Läs mer om seminariet i Almedalens program Länk till annan webbplats.

Alla seminarier kommer att sändas live på Länsstyrelsen Gotlands Facebooksida Länk till annan webbplats.

För mer information och intervjuer:

Thomas Zielinski
Telefon: 010-223 93 96
E-post: thomas.zielinski@lansstyrelsen.se

Kontakt