Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt ökad byggtakt i Södermanland men bostadsbristen kvarstår

Det råder fortsatt brist på bostäder i Södermanlands alla nio kommuner. Befolkningen ökar stadigt i länet men det behövs en väl fungerande bostadsmarknad för att gynna länets fortsatta utveckling och tillväxt. Det visar Länsstyrelsen i Södermanlands läns bostadsrapport.

Alla kommuner i Södermanlands län anser att det är underskott på bostäder och att det kommer att vara så även om tre år. Det är i nuläget störst behov av fler hyresrätter. Läget är särskilt ansträngt för grupperna ungdomar, nyanlända, äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är många hushåll som inte har råd eller möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad.

- Södermanland har många attraktiva livsmiljöer, en stark befolkningstillväxt och dynamisk utveckling. En väl fungerande bostadsmarknad är av stor betydelse för länets fortsatta utveckling och tillväxt. Byggtakten har ökat kraftigt under de senaste två åren och över 1 800 nya bostäder blev färdiga under 2018. Så mycket har inte byggts i länet sedan 1992. Trots detta är behovet av bostäder fortfarande stort, säger Liselott Hagberg, landshövding i Södermanlands län.

Antalet nya bostäder i flerbostadshus har ökat kraftigt. Förra året färdigställdes det 1 313 stycken. Även detta överstiger 1992 års produktion, då det färdigställdes 1 249 bostäder i flerbostadshus. Andelen nya hyresrätter i flerbostadshusen fortsätter också att öka. År 2018 var 65 procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter.

Enligt kommunerna väntas byggtakten hålla i sig och under 2019 förväntas det påbörjas ytterligare drygt 2 000 bostäder i länet.

- Kommunerna står idag inför så stora utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen att det i princip är omöjligt för en enskild kommun att lösa allas inträde på bostadsmarknaden. Det kommer att krävas mycket av kommunerna men även alla verksamma aktörer och staten för att klara arbetet med bostadsförsörjning åt alla, säger länsarkitekt Torbjörg Sekse.

De främsta faktorerna som fortfarande begränsar bostadsbyggandet i länet är höga produktionskostnader, svårt att få lån, hårda lånevillkor, brist på detaljplaner på attraktiv mark samt byggherrars brist på intresse att bygga.

Kontaktperson:

Torbjörg Sekse, länsarkitekt Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-223 43 43

Rapporten ”Bostadsmarknaden i Södermanlands län” är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

För hela rapporten Pdf, 3.4 MB.

Kontakt