Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med brandrisker, torka och vattenbrist i Södermanland

Fält med havre

Inför och under sommaren 2019 arbetar Länsstyrelsen i Södermanland på olika sätt utifrån den rådande torkan och skogsbrandrisken. Här är några exempel på vad som görs i förebyggande syfte.

Bemanning

Länsstyrelsen i Södermanland lånade periodvis ut personal till andra länsstyrelser för att stärka upp i deras arbete med bränderna under sommaren 2018. I proaktivt syfte finns det även i år en intern personalplan för löpande planering, om en större händelse skulle uppstå .

Samverkan

Länsstyrelsen deltog i alla nationella och regionala samverkanskonferenser och möten med flertalet aktörer och myndigheter. Vid behov har samverkansmöten i länet sammankallats inför sommaren 2019 för att stämma av gällande exempelvis vattensituationen och brandrisker.

Skogsbrandrisk

Länsstyrelsen har en ”Länsplan för skogsbrandsbevakning” som används vid höga brandriskvärden. Planen innebär att ett flygplan flyger 2–3 gånger dagligen en fastställd rutt över länet för att spana efter bränder i skog och mark och sedan förmedla informationen vidare så att insatser kan göras. Flygningarna är påbörjade och i beredskap inför sommaren 2019.

Förebyggande åtgärder

Länsstyrelsen har inventerat de sjöar och vattendrag i länet som är tänkbara att användas vid behov av vattenbombning med flygplan eller helikopter.

Exempel på förebyggande åtgärder är att ha en omvärldsbevakning av brandrisken i länet. Utöver det genomförs veckovisa avstämningsmöten med länets TiB, Tjänstemän i Beredskap. Vid behov utökas antalet möten.

Torka och vattenbrist

Betesförmedling

Länsstyrelsen har infört en digital mark- och betesförmedlingstjänst mellan markägare och djurägare, för att hitta och erbjuda mark och bete.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss