Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner men bättre samverkan behövs för mer service

Statlig närvaro finns i alla Sveriges kommuner utom 15. Det framgår av en kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram. Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade (s.k. arbetsställen) på Sverigekartan kan läsas på två sätt:

  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen.
  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.

Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

– Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet, som en intressant möjlighet för att för kunna ge medborgarna bättre service, säger landshövding Maria Larsson. Här föreslår vi en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och därmed bättre service närmare medborgarna.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år där metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna ingår.

Kartläggningen visar att Södermanlands län har sammanlagt 77 myndighetsarbetsställen, varav Polismyndigheten har flest följt av Skatteverket, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Sett till antal statliga myndigheter med arbetsställen per 1 000 invånare, är Södermanland på plats 7 av 21 län. Sett till antal servicearbetsställen per län är Södermanland på plats 15.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Stockholms län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län.

Läs rapporten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Andres Delgado

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Avdelningschef verksamhetsstyrning och stöd

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss