Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning för livet i skogen

Naturvårdsbränning

Den 16 maj planerar Länsstyrelsen att genomföra en kontrollerad naturvårdsbränning i Fjällmossens naturreservat, sydväst om Ålberga. Bränningen är en del av projektet Life+ Taiga.

Det är en fyra hektar stor myrholme ute på Fjällmossen som ska brännas. På holmen växer både äldre barrskog med gamla tallar och en del yngre granskog. Runt holmen är myrmarken blöt, vilket skapar en bra gräns för bränningen.

Bränningen görs för att efterlikna de naturliga skogsbränder som var betydligt vanligare förr. Den bidrar till att djur och växter som är anpassade till skogar som brunnit får en chans att överleva.

- En kontrollerad naturvårdsbränning skapar en öppnare skog med fler döda träd, lövträd och en större mångfald av miljöer från stort till smått. Det är bristvaror i dagens skogslandskap, säger Per Folkesson på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Länsstyrelsen deltar i projektet Life+ Taiga under perioden 2015–2019 tillsammans med 13 andra län från norr till söder. I projektet ska kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i barrskogar inom Natura 2000 där djur och växter gynnas av brand. Projektet är Sveriges största naturprojekt hittills inom Life+, där hälften av finansieringen kommer från EU.

Några exempel på växtarter som gynnas av naturvårdsbränningar är brand- och svedjenäva. Blommorna kan ligga som frön i över 100 år innan de blommar, då fröskalet spricker upp och grodden aktiveras först efter en brand. En annan art som tycker om de livsförhållanden en brand skapar, är den sotsvarta praktbaggen. Den kommer till skogsbranden samma dag som det brinner och kan känna brandlukten på väldigt långa avstånd.

Det finns en vinning med att starta naturvårdsbränningar när det är så pass torrt i markerna som det är nu, trots stor risk för skogsbränder. Att det är tillräckligt upptorkat är faktiskt en förutsättning för lyckade bränningar och bränningen blir säkrare när en stor del av bränslet på marken bränns bort direkt. Men det får heller inte vara för torrt och vindarna ska vara lagom svaga.

- Säkerheten kommer alltid först säger Per Folkesson, och det är viktigt att ha rätt utrustning och kompetent folk på plats, inte bara under bränningen utan ända tills området är helt slocknat.

Mer information om kontrollerad naturvårdsbränning på Länsstyrelsens webbplats

Projekt Life Taiga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss