Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronprinsessan kommer till Södermanland i maj

Kronprinsessan Victoria på landskapsvandring

Foto: Raphael Stecksén Kungahuset.se

Hösten 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges alla landskap. Den 22 maj är det Södermanlands tur att få besök.

Med vandringarna vill Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider, samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här. Kronprinsessan önskar också lyfta värdet av friluftsliv och rörelse i samband med sin vandring genom Sverige. Varje landskap besöks under en dag där Kronprinsessan vandrar för att uppleva en del av Sveriges unikt tillgängliga och variationsrika natur.

Vandringen inleds vid Skottvångs gruva klockan 10.00. Karta och detaljerat program finns längst ned.

Om reservaten

Marvikarna-Krampan

Dalgången vid Krampan-Marvikarna är ett mycket omtyckt och välbesökt friluftsområde som lockar besökare året om. Här kan du vandra längs markerade stigar, grilla, bada eller åka skridskor på vintern. Spektakulära vyer väntar dig som besöker området. Vid sjöarna är dalgången på vissa ställen inte bredare än hundra meter och bergsbranterna stupar dramatiskt mot vattnet.

Naturreservatet lockar årligen stora mängder badare, kanotister och skridskoåkare. I dag ingår sjöarna som en del av den populära kanotleden mellan Mälaren och Vagnhärad. I reservatet finns flera rastplatser, eldstäder och torrdass. Det är tillåtet att tälta upp till två dygn inom ett begränsat område, se reservatsskylten för mer information.

Den som följer kanotleden genom reservatet använder samma resväg som bronsålderns resenärer gjorde för över 3 000 år sedan. Under bronsåldern och järnåldern var Marvikendalen en skyddad och välanvänd vattenled mellan Östersjön och Mälaren. Utmed dalgången finns det många spår efter de människor som levde och verkade här före oss, bland annat försvarsanläggningar och gravfält. Inom reservatet finns också lämningar från Krampans 1600-talsbruk.

Två reservat

Området består egentligen av två naturreservat, Krampan och Marvikarna. Det mest besöksvärda och populära reservatet är Krampan som bildades 1991. Marvikarna bildades 1974 och består i sin tur av två delområden. Även om dessa delområden inte är så tillgängliggjorda kan de vara värda ett besök. För besökare som är intresserade av fåglar, geologi, fornlämningar och flora finns till exempel mycket att se. I skogarna finns det gott om bär och svamp. Strövvänliga skogsvägar eller stigar finns i anslutning till både Svinsjöns och Körnstorps fritidshusområden.

Fiskrika vatten

Många olika fiskarter lever i sjöarna. Bland annat den sällsynta lilla botten­fisken nissöga som trivs i Marvikarnas klara och rena vatten. Om du vill fiska i Marvikarna behövs fiskekort, läs mer på www.akersfiske.se. Länk till annan webbplats.

Kvarnkärret

I den västra delen av området ligger Kvarnkärret, som längre tillbaka i tiden varit uppdämt och fungerat som vattenmagasin. Från kärret slingrar sig Kvarnbäcken i en vacker ravin för att senare mynna ut i Övre Marviken. I den nedre delen av bäckravinen växer stora frodiga bestånd av ormbunken strutbräken.

Fågelskyddsområde

Klövberget och Falkberget stupar brant i den norra delen av reservatet. För att skydda känsliga fågelarter är det inte tillåtet att beträda bergen från 1 februari till 15 augusti. Storlom,­ fiskgjuse och berguv är exempel på arter som har observerats i reservatet. Storlom är en karaktärsart i näringsfattiga sprickdalssjöar. Fågeln är en skicklig dykare som mest äter fisk. Storlommens ödsliga läte hörs ofta under vår- och sommarkvällar.

Floran i området

Betesdjur håller landskapet på kullarna öppet och gör att många solälskande växter trivs i området. Här kan du hitta gullviva, blåsuga och solvända. Och på sluttningarna växer värmekrävande växter som tulkört, getrams och blodnäva. Även björnbär och gräslök kan hittas här.

Variationsrik skog

Skogen inom reservatet är variationsrik. Här finns rena tallbestånd men även partier med ek och andra lövträd. På de branta bergssluttningarna vid Klövberget och Falkberget hittar du blandskog, hällmarker med tall men också frodigare partier med högvuxen granskog.

Karta för vandringen Pdf, 2.1 MB.

Program för vandringen Pdf, 138.5 kB.

Kontakt

Jonas Hammar
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Projektledare

Karin Eriksson

Pressansvarig

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss