Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny djurskyddslag 1 april

Hästar, kor, hund och katt. Foto: Pixabay.com

Den 1 april börjar en ny djurskyddslag gälla i Sverige. För Länsstyrelsen medför lagen bättre möjligheter att agera
i situationer då djur kan misstänkas fara illa.

Samtidigt som den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019 börjar även djurskyddsförordningen att gälla. Den förordningen beslutade regeringen om den 21 februari.

Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och att befrämja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur samt ett stärkt skydd för djur som tävlar och deltar i prov.

En annan viktig förändring i samband med den nya djurskyddslagen är ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Dessa ändringar gör det möjligt för personal inom vård och omsorg att anmäla misstänkt vanvård av djur utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten.

Regeringens pressmeddelande om de nya djurskyddsbestämmelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ulrike Segerström

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Enheten för djurskydd och veterinära frågor

010-223 40 00 (växel)

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss