Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät till barn om hur miljön påverkar hälsan

Glad pojke i solrosfält

Hur ofta barn vistas i grönområden, om de upplever besvär av inomhusmiljön hemma och om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas enkäten ut till cirka 3 400 barn och vårdnadshavare i Södermanlands län för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Miljöhälsoenkäten delfinansieras av Länsstyrelsen tillsammans med bland annat Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län. Södermanlands läns resultat sammanställs av Arbets- och miljömedicin i Örebro och presenteras under 2020.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra hälsofrämjande insatser och åtgärder.

­– Resultaten från miljöhälsoenkäten är viktiga, inte bara för att se hur det ser ut nu utan också för att kunna följa utvecklingen över tid. Vi har tidigare sett att vi störs olika mycket av buller och luftföroreningar beroende på var vi bor. Den kunskapen kan vi använda när vi till exempel planerar våra städer och arbetar för en jämlik folkhälsa, säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Målgruppen är barn upp till 12 år

Enkäten vänder sig varannan gång till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år.

Resultat från tidigare miljöhälsoenkäter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Katja Hagström

Yrkes- och miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin i Örebro

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss