Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddet av människors hälsa i fokus för länets politiker

Alkohollagen

Tisdagen den 19 mars arrangeras en utbildning om alkohollagen för länets politiker i Katrineholm. Syftet är att öka kunskaperna om lagstiftningen hos kommunernas förtroendevalda som fattar beslut i alkoholpolitiska frågor. Dessa kunskaper är en viktig del för skyddet av människors hälsa.

Varje år orsakar alkoholen stora sociala och medicinska skador. En riskfylld alkoholkonsumtion är en av de fem största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Ett 60-tal sjukdomar, psykisk ohälsa, alkoholpsykoser, självmord, drunkningsolyckor, trafikskador och våldsbrott har tydliga samband med alkoholkonsumtion.

Södermanlands län har högre dödlighet bland män i både alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar än genomsnittet i riket. En undersökning under 2017 visar att 4 av 10 sörmländska elever i årskurs 9 uppgett att de druckit alkohol det senaste året. Samtidigt visar undersökningar att attityden till alkohol har blivit mer tillåtande.

-          Kommunernas arbete är en väldigt viktig del av den nationella alkoholpolitiken. Tillståndsprövningen och tillsynen enligt alkohollagen är ett av de mest verkningsfulla verktygen för att begränsa tillgängligheten på alkohol. Statistiken visar också att det är nödvändigt att kommunerna tar stor hänsyn till de sociala skyddsaspekterna i de beslut som fattas enligt alkohollagen, säger Anne-Louise Gjuse, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Utbildningen om alkohollagen arrangeras av kommunernas alkoholinspektörer och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Under utbildningen får länets politiker lära sig mer om bland annat varför vi har en alkohollag, alkoholpolitik kontra näringspolitik samt kommunens roll i beslutsfattande och tillsyn. Utbildningen bidrar också till att skapa en samordnad, effektiv och likvärdig alkoholtillsyn i länet.

Inbjudan till utbildningen Pdf, 161 kB.

Kontakt

Ann-Louise Gjuse

Enhetschef Social hållbarhet, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Mikael Lindqvist
Samordnare och tillsynshandläggare för alkohol, tobak och liknande produkter
Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
mikael.lindqvist@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss