Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya ledamöter i insynsrådet

Residenset

Regeringen har utsett nya ledamöter i insynsrådet för Länsstyrelsen i Södermanlands län. Två nya ledamöter har tagit plats i rådet.

På fredagen hölls det första mötet för Länsstyrelsens insynsråd. Av rådets åtta ledamöter har två nya tillkommit för den kommande mandatperioden. Det är Gunnar Forss, företagare inom fastighetsförvaltning, och Margareta Malmquist, regionsordförande i LRF Södermanland.

Följande personer ingår i insynsrådet:

  • Hans Ekström, riksdagsledamot
  • Gunnar Forss, företagare
  • Monica Johansson, landstingsråd, Landstinget Sörmland
  • Monica Lindstedt, styrelseordförande, Hemfrid i Sverige AB
  • Margareta Malmquist, regionsordförande, LRF Södermanland
  • Caxton Njuki, styrelseledamot, Sörmlands Sparbank m.fl.
  • Paul Pettersson, rektor, Mälardalens Högskola
  • Daniel Portnoff, kommunstyrelseordförande, Trosa kommun.

Länsstyrelsens insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

I insynsrådet är landshövding Liselott Hagberg ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss