Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse av beslut om upphävt vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 18 februari 2019 fattat beslut om att upphäva skyddsområde med skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Katrineborg 1:34, Vadsbro, Flens kommun.

Beslut om upphävande av vattenskyddsområde
Pdf, 147.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tiden för överklagande är tre veckor från kungörelsens införande. För information om hur du överklagar se bifogat beslut.

Kontakt