Publiceringsdatum: 18 februari 2019

Senast uppdaterad: fredag 22 februari, 16.17

Kungörelse av beslut om upphävt vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 18 februari 2019 fattat beslut om att upphäva skyddsområde med skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Katrineborg 1:34, Vadsbro, Flens kommun.

Beslut om upphävande av vattenskyddsområde
PDF

Tiden för överklagande är tre veckor från kungörelsens införande. För information om hur du överklagar se bifogat beslut.

Kontakt