Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många får strandskyddsdispens i Södermanland

Vassvik i sjö

Länsstyrelsens redovisning av strandskyddsarbetet i länet visar att 92 procent av ansökningarna om strandskyddsdispens har beviljats under 2018. Det innebär att de flesta som vill får bygga eller anlägga anordningar inom strandskyddade områden.

Kommunerna beslutar sedan 2010 om strandskyddsdispens, det vill säga att ge tillstånd att exempelvis få bygga eller muddra inom områden där det normalt är förbjudet. Länsstyrelsen har ett särskilt granskningsansvar för att kommunernas beslut följer reglerna i miljöbalken. Länsstyrelsen redovisar därför varje år på uppdrag av regeringen hur många strandskyddsdispenser som har beslutats i länet och hur många av dessa som upphävts.

Årets redovisning visar att kommunerna i Södermanland har beslutat om 141 dispenser som omfattat 177 åtgärder. Av dessa har Länsstyrelsen överprövat 28, vilket motsvarar 20 procent av besluten. I en överprövning får kommunen och sökanden yttra sig och komplettera med mer underlag. Efter denna prövning har Länsstyrelsen helt eller delvis upphävt 11 beslut eller 8 procent. Detta betyder att 92 procent av ansökningarna om strandskyddsdispens i länet har beviljats under 2018.

Att kommunala dispensbeslut upphävs beror oftast på att de inte följer strandskyddsreglerna i miljöbalken. Det finns också undantag från kravet på dispens, vilket kan gälla åtgärder som behövs för jordbruk, fiske eller skogsbruk just inom ett strandskyddsområde.

Många tror att det är svårt att få strandskyddsdispens. Vår statistik visar att de flesta som söker har sådana särskilda skäl som krävs för dispens. Vi kommer att, tillsammans med kommunerna, ytterligare förbättra vår information, säger Anne-Li Fiskesjö, miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

FAKTA OM STRANDSKYDD

Syftet med strandskyddet är att strändernas värde för natur och friluftsliv upprätthålls. Strandskyddade områden är en viktig resurs för den biologiska mångfalden och för att kunna erbjuda allmänheten tillgång till stränder vid åar, sjöar och Östersjökusten. Strandskyddet omfattar normalt 100 meter från strandlinjen upp på land och lika långt ut i vattnet. Längs Östersjökusten samt i Båven gäller ett utökat strandskydd till 300 meter. Bestämmelserna om strandskydd finns i 7 kap. 18 § och 19 kap. 3 § miljöbalken.

www.strandskyddsdelegationen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping