Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar kampanj mot sexköp och prostitution

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas inom sexhandeln i dag, men även många män. För att motverka prostitution lanserar nu länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län en gemensam informationskampanj i samarbete med Polismyndigheten och Novahuset.

Enligt en kartläggning* gjord av Länsstyrelsen i Stockholms län har 7,5 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex. Undersökningar visar även att många av sexköparna lever i parrelationer med barn, jobb och vanliga umgängeskretsar.

Kampanjen lyfter det faktum att sexköp är ett brott och att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset.

- Med kampanjen vill vi visa att sexköp bidrar till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap, säger Therese Dolk, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

En stor del av pengarna från sexhandeln går direkt till den organiserade brottsligheten, vilket kan leda till andra former av olaglig handel.

- I förlängningen möjliggör försäljningen av sexuella tjänster än mer omfattande människohandel och vapen- och narkotikasmuggling. Det är därför viktigt att se på människohandel från ett större perspektiv än utifrån varje enskilt sexköp, säger Jens Pedersen, chef för underrättelsetjänsten vid Polismyndigheten i Södermanland.

Kampanjen kommer främst att spridas via sociala medier. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är politiker, yrkesverksamma personer och ideella organisationer.

Inom kampanjen kommer även hotellkedjor att erbjudas tryckt informationsmaterial för att synliggöra budskapet på platser där sexhandel kan ske.

*Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning (Rapport 2015:10).


Mer information

Länsstyrelsen i Stockholms län, Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning (Rapport 2015:10). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Publicerad på webbplatsen för Nationellt metodstödsteam (NMT).

Kontakt

Jens Pedersen

Chef för underrättelsetjänsten, Polismyndigheten i Södermanland

Ewa Kaijser

Utredare på grova brott, Polismyndigheten i Södermanland

Paulina Bengtsson

Samordnare och sakkunnig inom människohandel och prostitution, Novahuset

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss