Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

För tredje året i rad genomförs kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Syftet med kampanjen är att väcka eftertanke hos unga kring deras relationer och vad som kännetecknar en sund relation. Kampanjen pågår under februari och mars månad.

- Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar både om att förebygga våld och att identifiera de som är utsatta men också om att identifiera de som utövar våld, säger Sophie Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

I februari 2019 öppnar webbplatsen ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

I kampanjen ingår tryckt och digitalt material som går att beställa kostnadsfritt. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om var de kan vända sig för att få råd och stöd och dels till yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete. Informationsmaterialet kommer att spridas nationellt.

- Vi kommer att anordna en konferens om våld i ungas partnerrelationer onsdagen den 27 mars i Göteborg. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga. Flera länsstyrelser, kommunala verksamheter och idéburna organisationer kommer att anordna aktiviteter under året. Vår förhoppning är att kampanjen ska bli början på ett mer långsiktigt arbete för att öka kunskapen om våld i ungas partnerrelationer, säger Sophie Nilsson.

I år står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se bakom kampanjen.

Kontakt