Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I Södermanland har vi i genomsnitt 2,2 kilometer till skyddad natur

Utsikt mot Sparreholms slott

Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom
1 kilometer från närmaste skyddade naturområde. Svensken hade vid samma tid i genomsnitt 2,8 kilometer från bostaden till skyddad natur. Invånarna i Södermanland hade i genomsnitt
2,2 kilometer till skyddad natur, men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Det visar statistik från SCB.

– Att skydda natur som naturreservat innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, vilket även gör att människor har tillgång till den långsiktigt. Detta är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt, säger Anne-Li Fiskesjö, avdelningschef på Natur- och miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Södermanland.

En jämförelse mellan länets kommuner visar på skillnader i befolkningens medelavstånd till skyddad natur. I hela landet är avståndet i genomsnitt 2,8 kilometer. I sex av länets kommuner är medelavståndet kortare än riksgenomsnittet. Invånarna i Trosa kommun har närmast till skyddad natur med i genomsnitt 1,2 kilometer. I en jämförelse med Sveriges alla kommuner hamnar Trosa på en delad tionde plats. För Södermanlands del hamnar länet på en femte plats med i genomsnitt 2,2 kilometer till skyddad natur.

– Att länet och flera kommuner hamnar så pass bra i en jämförelse har olika förklaringar, säger Anne-Li Fiskesjö. Flera av våra kommuner har till exempel använt möjligheten att bilda kommunala naturreservat, bland annat genom att söka LONA-stöd från Länsstyrelsen. Tillgång till egen kommunal mark och aktiva kommunekologer har säkert också haft betydelse för invånarnas närhet till skyddad natur.

Naturvårdsverket har sammanställt SCB:s statistik i ett pressmeddelande
den 14 november.
Läs pressmeddelandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta

I Södermanland finns 160 naturreservat och 4 naturvårdsområden. SCB:s beräkning bygger på avståndet till nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden.

LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen Öppnas i nytt fönster. och är ett årligt bidrag som kommuner och lokala aktörer kan söka av Länsstyrelsen. Flera tätortsnära kommunala naturreservat har bildats som ett resultat av LONA-ansökningar. Sista dagen för LONA-ansökning är alltid den 1 december.

Lista över befolkningens medelavstånd till skyddad natur (kilometer)

Kommun

Avstånd från bostaden

Trosa

1,2 km

Oxelösund

1,5 km

Eskilstuna

1,5 km

Nyköping

1,8 km

Strängnäs

2,4 km

Flen

2,6 km

Gnesta

3,2 km

Katrineholm

4,3 km

Vingåker

5,3 km

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss