Publiceringsdatum: 9 november 2018

Senast uppdaterad: fredag 9 november, 08.34

Kungörelse av beslut om upphävt vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 6 november 2018 fattat beslut om att upphäva skyddsområde med skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Baggetorp 1:28, Vingåkers kommun.

 

Beslut om upphävande av vattenskyddsområde
PDF

Tiden för överklagande är tre veckor från kungörelsens införande. För information om hur du överklagar se bifogat beslut.

Kontakt