Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse av beslut om upphävt vattenskyddsområde

Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 6 november 2018 fattat beslut om att upphäva skyddsområde med skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Baggetorp 1:28, Vingåkers kommun.

 

Beslut om upphävande av vattenskyddsområde
Pdf, 148.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tiden för överklagande är tre veckor från kungörelsens införande. För information om hur du överklagar se bifogat beslut.

Kontakt