Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dialogmöte mellan LRF och Länsstyrelsen

Länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) träffades för ett dialogmöte den 23 oktober. Under mötet diskuterades olika verksamhetsområden, exempelvis djurskydd, grön infrastruktur och jordbrukarstöd.

Mötet var starten på flera insatser för att öka dialogen mellan länets aktörer inom lantbruket. Genom samtal kring gemensamma frågor skapades också en ökad förståelse för aktörernas olika roller och förutsättningar. Medverkande var företrädare för LRF:s kommunstyrelser och medarbetare på Länsstyrelsen.

Samtalen fördes i sju grupper kopplade till olika verksamhetsområden. Medarbetare från Länsstyrelsen och företrädare från LRF lyfte tillsammans de olika ämnena i diskussionsgrupper. Deltagarna visade stort engagemang och ömsesidigt intresse för varandras uppdrag under mötet.

Johan Varenius, Landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län, menar att personliga möten är viktiga för att få ökad förståelse om varandras förutsättningar.

– Vi har alla ett ansvar i lantbruket, både vi på Länsstyrelsen och den enskilde lantbrukaren. Alla arbetar hårt för att uppnå samma mål - att vi ska ha ett lönsamt och livskraftigt jordbruk i Södermanland, säger Johan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss