Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nominering till Sörmlandsmedaljen: Sörmlandsleden och ledansvariga

Gullängsberget Sörmlandsleden

Sörmlandsmedaljen delas ut i syfte att hedra personer med anknytning till Södermanlands län som utfört betydelsefulla insatser för länet. Den tredje nomineringen till 2018 års medalj är Föreningen Sörmlandsleden och alla dess ledansvariga.

Med stort engagemang och positivt framåttänkande sköter föreningen en vandringsled genom hela länet. Leden lockar många besökare från när och fjärran till länet för att uppleva vår natur- och kulturhistoria. De ledansvariga med sitt engagemang hjälper till att uppnå de nationella friluftsmålen och delar av de folkhälsopolitiska målen. Föreningen har genom årtionden visat att den klarar både med- och motgångar. De jobbar aktivt med att samverka med markägare och besöksnäring. Alltid hittar de tillbaka till sina rötter, leden. Leden är i fokus så att besökarna hittar tillbaka till vilka de är.

- Hedrande. Stimulerande för fortsatt utveckling av leden. Det ligger i tiden att vandra, säger styrelsen för Föreningen Sörmlandsleden vid beskedet att de nominerats.

Tillkännagivandet av den utvalda vinnaren, samt utdelningen av medaljen sker i samband med Sörmlandsdagen den 5 oktober i Munktellmuséet, Eskilstuna.

För mer information:
Om Sörmlandsmedaljen Fredrik Örnfjäder, 010-223 42 06, fredrik.ornfjader@lansstyrelsen.se,
Om Sörmlandsdagen Marcus Forss, 010-223 43 42, marcus.forss@lansstyrelsen.se, Pressanmälan till Sörmlandsdagen Karin Eriksson, karin.eriksson@lansstyrelsen.se

Om Sörmlandsmedaljen

Sörmlandsmedaljen instiftades år 2009, av dåvarande Landshövding Bo Könberg, i syfte att hedra personer med anknytning till Södermanlands län som utfört betydelsefulla insatser för länet.

Länsstyrelsens insynsråd, som också slutgiltigt utser vinnaren av Sörmlandsmedaljen 2018, har i år förordat tre kandidater bland de föreslagna nomineringarna.

Kontakt