Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torkans effekter på viltet

Sommarens långvarigt höga temperaturer och torka har varit påfrestande för många vilda djur vilket vi sannoligt kommer att se effekter av. Länsstyrelsen uppmanar nu att jaga enligt uppsatta mål men att samtidigt inte usätta viltet för onödiga påfrestningar.

Den extremtorka vi erfarit i sommar är påfrestande även för viltet. Effekter som sannolikt kan komma att observeras är lägre slaktvikter och lägre reproduktion, samt att viltets geografiska fördelning skiljer sig från det normala. Negativa effekter på föryngringen kan sannolikt märkas även de närmast förestående åren. Det är svårt att förutspå storleksordningen av torkans effekter och därför är det viktigt att jägarkåren under årets jakt bidrar med en särskilt omfattande rapportering av älgobs och slaktvikter.

Det är alltid viktigt att skötselområden jagar enligt uppsatta avskjutningsmål. Om det på grund av torkan finns för lite föda åt alla vilda djur, är det särskilt viktigt att fälla alla de älgar och hjortar man planerat. Då blir konkurrensen mindre och fler djur får tillräckligt att äta. Framförallt är det viktigt att fälla kalvar i år. Årets föryngring har fått en svår start och kan komma att utgöra en svag årskull hela livet och på så vis påverka älgstammens kvalitet.

Under rådande förhållanden innebär jakt och jaktträning med hund en påfrestning för viltet.För att inte utsätta djuren för onödiga påfrestningar rekommenderar länsstyrelsen jägare att ta särskild hänsyn och vara återhållsamma med jakt och jaktträning med hund.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss