Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tusenårig runsten återfunnen

Runsten Eskilstuna

En tidigare försvunnen runsten har nu hittats. Fyndet gjordes av en privatperson i samband med byggnationen av gång- och cykelvägen mellan Eskilstuna och Sundbyholm i mitten på augusti.

Runstenen var känd på 1600-talet, men har varit försvunnen sedan dess. Stenen upptäcktes då av Johan Peringskiöld, som tecknade av den sommaren 1686. När stenen återfanns i år var Länsstyrelsen på plats för att besikta stenen tillsammans med Magnus Källström, runolog och forskare på Riksantikvarieämbetet och Trafikverkets projektledare.

Runsten Eskilstuna

Runstenen återfanns vid byggnationen av en gång-och cykelväg utanför Eskilstuna.

Arkeologisk undersökning påbörjas

Det händer då och då att det påträffas okända eller försvunna runstenar, men det är ovanligt att de är så stora som denna. Stenen är cirka 4 meter lång och har under årens lopp fallit och legat i marken, eventuellt vid den plats där den äldre vägen tidigare fanns. Fyndplatsen ska nu undersökas arkeologiskt, eftersom det kan vara runstenens ursprungliga plats.

Restes efter Bugge och Sigsten

Runstenen ska flyttas till en tillfällig plats för rengöring och analys, och sedan placeras på en lämplig plats utmed vägen. Magnus Källström kommer att vid analysen av runstenen göra en omtolkning av stenens runor.

En äldre tolkning av runorna: "Ingulv och Visäte reste denna sten efter Bugge och Sigsten, Gud hjälpe deras själ."

Runsten Eskilstuna

Johan Peringskiölds teckning av stenen från sommaren 1686. Detta har hittills varit den enda kända avbildningen av stenen. Ur handskriften F l 5:5 i Kungliga biblioteket (efter mikrofilm i ATA).

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss