Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan för invigning av länets dopgåva till Prins Alexander, Hertig av Södermanland

Logga Prins Alexanders utsiktsplats

Södermanlands läns dopgåva till Prins Alexander är att tillgängliggöra en stig och en utsiktsplats vid Gisesjön i Nynäs naturreservat för en bredare allmänhet. Invigningen sker den 23 augusti i närvaro av Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia och Prins Alexander.

Syftet med länets dopgåva är att skapa en ökad tillgänglighet och ett ökat intresse för den sörmländska naturen samt ge fler möjlighet till rekreation och fina naturupplevelser, oavsett bakgrund och förmåga. Vid platsen finns information på flera språk om naturen i området. En allemansrätt för alla.

Deltagarantalet för denna del av invigningen är begränsat. Programmet kommer att erbjuda flera bra fototillfällen.

Anmälan till Karin Eriksson, tel. 072-232 27 10, karin.eriksson@lansstyrelsen.se

Program den 23 augusti vid Gröna udden, Gisesjön.

Kl 10.30

Media ska vara på plats vid parkeringen för genomgång av programmet.

Kl 11.00-13.00 Invigningen

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia och Prins Alexander anländer med häst och vagn till utsiktsplatsen.

Invigningstal av Landshövding Liselott Hagberg.

Naturvårdare presenterar området vid utsiktsplatsen samt stigen ner till grillplatsen.

Länsstyrelsens husföreståndare Jonas Hammar presenterar lunchen.

Lunch
En enkel lunch kommer att erbjudas media på plats.

 

Mer information:

Bakgrund
H.M. Konungen har valt Södermanland som hertigdöme för Prins Alexander. I samband med Prinsens dop den 9 september 2016 överlämnade Landshövdingen för Södermanlands län en dopgåva från länet. Landshövdingens avsikt var och är att ge Prins Alexander en gåva som är publik och som ska kunna användas av alla. Symbolen på gåvobrevet, ett kronbeprytt öga, symboliserar upptäckarglädje, nyfikenhet och framtidsperspektiv i ett Södermanland för alla.

Nynäs naturreservat
Naturreservatet kring Nynäs slott bildades 1971 och är ett av Sörmlands största. Till ytan täcker det sammanlagt 3266 hektar, varav 2650 hektar är land och resten sjöar och kustvatten. Idag förvaltas och sköts reservatet av Sörmlands Naturbruk, en del av Landstinget Sörmlands kultur- och utbildningsförvaltning. I reservatet arbetar man fortlöpande med att förbättra tillgängligheten och servicen för naturreservatets besökare.

Projektets sammansättning
Dopgåvan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland och givare: Camfil Svenska AB, Kilenkrysset AB, Länsförsäkringar Södermanland, SKF Mekan AB, Sparbanken Rekarne, SSAB MEAB, Sörmlands sparbank och Volvokoncernen.

Kontakt