Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om upphävande av föreskrift om skärpt eldningsförbud

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar i samråd med länets räddningstjänster att beslut 2018-07-26 om utökat eldningsförbud ska upphävas avseende eldningsförbud på egen tomtmark från och med 2018-07-30, kl 18:00

 

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att fortsatt eldningsförbud ska råda utomhus i länet. Eldningsförbudet omfattar även grillning i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Från och med 2018-07-30 kl. 18:00 omfattas ej grillning på tomtmark av eldningsförbudet.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord bland annat utifrån prognosunderlag tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Vid frågor om eldningsförbudet och brandrisken, kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun.

Beslut om upphävade av föreskrift om skärpt eldningsförbud. Pdf, 108.6 kB, öppnas i nytt fönster. 

Länsstyrelsen i Södermanlands tillfälliga föreskrift om eldningsförbud Pdf, 566.5 kB, öppnas i nytt fönster. (2018-07-18)

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping