Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skärpt eldningsförbud

eld

Länsstyrelsen i Södermanlands län har i samråd med länets räddningstjänster fattat beslut om skärpt eldningsförbud i Södermanlands län. Skärpningen av förbudet gäller från den 26 juli 2018 till dess att annat meddelas, eller att grundbeslutet om tillfälligt eldningsförbud upphör.

Förbudet gäller för eldning i alla typer av anordningar som avger värme, lågor, glöd, som kan ge gnistbildning eller på annat sätt överföra värme till underlaget. Även fasta och iordningställda grillplatser, engångsgrillar, fritidskök och anordningar för eld med öppen låga omfattas av eldningsförbudet. Skärpningen innebär att det även är förbjudet att grilla på egen tomtmark. Elgrillar omfattas inte av eldningsförbudet.

I undantagsfall kan dispens sökas hos räddningstjänsten i respektive kommun.

Skärpt eldningsförbud är en förebyggande åtgärd för att ytterligare minska risken för brand i skog och mark. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster samt utifrån den uppmaning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB publicerade den 25 juli 2018.

Vid frågor om eldningsförbudet och brandrisken, kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun.

Beslut om föreskrift om skärpt eldningsförbudPDF

MSB:s uppmaning om skärpt eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om eldningsförbudet och brandrisken finns på Länsstyrelsens webbplatsöppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping