Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

eld

Beslut om eldningsförbud i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud i hela länet med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark/Fire ban throughout Södermanland county.

Länsstyrelsen har, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, beslutat att som en förebyggande åtgärd meddela tillfälligt eldningsförbud i Södermanlands län. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark i allmänhet.

Förbudet gäller tillsvidare från den 18 juli 2018 klockan 15.00 och som längst till den 18 augusti 2018.

Förtydligande om eldningsförbud i Södermanland

När eldningsförbud gäller är det endast tillåtet att grilla på egen tomtmark i framtagna grillar och anordningar som hindrar brandspridning. Andra fasta och iordningställda grillplatser, engångsgrillar, fritidskök och anordningar för eld med öppen låga omfattas av eldningsförbudet. Det gäller även anordningar som kan ge gnistbildning eller som överför värme till eventuellt lättantändligt underlag.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s samlade prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg, stabil nivå. Behovet av eldningsförbud prövas kontinuerligt, och eldningsförbudet kan komma att förlängas om brandrisken i länet är fortsatt hög. 

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:768) om skydd mot olyckor.

Den som av oaktsamhet vållar brand kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse enligt 13 kap. 6 § brottsbalken under alla omständigheter, dvs. oavsett om det råder eldningsförbud eller inte.

Länsstyrelsen i Södermanlands tillfälliga föreskrift om eldningsförbud Pdf, 566.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Vid eldningsförbud:

  • gäller restriktioner mot att göra upp eld utomhus.
  • är det endast tillåtet att grilla på egen tomt i för ändamålet framtagna grillar utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Som egen tomt räknas gård till bostadsrätt, hyresfastighet och kolonilott. Kontrollera med styrelse eller fastighetsägare vad som gäller för din bostad.
  • är så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken inte tillåtna. Det gäller även campingkök som arbetar med öppen låga (sprit, gas och bränsletablett).
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • kan respektive kommun i enskilda fall besluta om undantag eller skärpning av eldningsförbudet.

Vid eldningsförbud rekommenderas att du:

  • undviker rökning i skog och mark.
  • alltid har tillgång till släckningsmöjligheter när du grillar, och tänk dig för om det blåser mycket.
  • undviker att arbeta med maskiner som kan orsaka gnistor eller överhettning i skog och mark, exempelvis motorsågar, slåtter av vägrenar och kedjor på terränggående maskiner.
  • tänker på att katalysatorn i bilen kan antända torrt gräs när du parkerar i terräng.
  • inte lämnar glas i naturen.

Vid frågor, kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun. På deras webbplatser kan du hitta lokal information och få rådgivning.

Sörmlandskustens räddningstjänst (Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Räddningstjänsten i Eskilstuna Länk till annan webbplats.
Räddningstjänsten i Flen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Västra Sörmlands Räddningstjänst (Katrineholm/Vingåker) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Räddningstjänsten i Strängnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för naturvårdsbränningar

Naturvårdsbränningar som medgivits dispens från eldningsförbud ska följa de villkor som utfärdats i samband med dispensen från räddningstjänsten. Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras, om villkoren inte bedöms uppfyllda eller på grund av andra skäl. För närvarande är inga naturvårdsbränningar planerade i länet.

Läs om riktlinjer vid naturvårdsbränning Pdf, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping