Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut foderbrist för betande djur

Foto: Camilla Zilo, ko, kor

Värmen och torkan har gjort att det råder akut brist på foder till betande djur i landet. Läget är allvarligt och kritiskt även i Södermanlands län.

Bristen på bete och foder ökar i takt med den extrema värmen. Det medför att andraskörden troligtvis kommer att torka bort. I och med det blir det stor brist på vallfoder och halm till de betande djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem. Vallskördarna har hittills i år minskat enormt och det behövs mycket regn en tid framöver för att återväxten i markerna ska komma igång igen.

Den mark som normalt sett inte skördas, kan komma att behövas nu. Därför är det viktigt att alla samarbetar för att hjälpa varandra med bete och foder, exempelvis genom att låta djurhållare ta skörd från all tänkbar mark.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har regelbunden kontakt med övriga län, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och berörda företagare, för att främja gemensamma krafttag och samarbete i den kris som råder. Länsstyrelsen gav under 2018 generella dispenser för skörd av grovfoder på trädor och i skyddszoner. Dessa dispenser gäller inte i år. Länsstyrelsen uppmanar till förmedling av grovfoderarealer som inte tänkt skördas till de som har brist.

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Eller är du i behov av marker för bete till dina djur? Fyll i kontaktuppgifter och hitta varandra i vår betesförmedling. Genom den kan markägare och djurägare kontakta varandra och samarbeta i den kris som råder. Här hittar du vår plattform för betesförmedling i Södermanlands län.öppnas i nytt fönster

Fler åtgärder för att mildra foderbristen

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd - Marker som normalt inte nyttjas kan erbjudas till djurhållare, om de behöver den för skörd eller bete i år. Gör gärna markbyten om det är möjligt.
  • Slå vallarna - Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än vanligt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje eller fjärde skörd av vallarna när regn kommer.
  • Kontakta foderförsäljare och sök samverkanspartner i närområdet - Det är mycket svårt få tag på foder redan nu, och flera foderförsäljare har därför kölistor. Foder går även att köpa och sälja på internet genom exempelvis proteintipset.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en handelsplats för svenska fodergrödor. Kontakta LRF:s regionkontor i Södermanlandlänk till annan webbplats om du har tips på foder eller bete i länet. Har du halm? Sälj det gärna till djurbönderna.
  • Hjälp och stötta varandra - Anmäl dig till Facebook-grupperna Foderhjälpen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Betesmark åt betesdjurenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan ni dela med er av tips och råd kring såväl foder som betesmarker. Är du djurhållare och behöver stöd och hjälp? Kontakta LRF omsorgsgrupp/bondekompislänk till annan webbplats
  • Köp svenska råvaror - Stöd producenterna genom att köpa kött och grönsaker från Sverige! Svenska grönsaker kan i nuläget ha vissa utseendedefekter på grund av torkan.
  • Var sparsam med vatten - Spara på vattnet så långt det går, särskilt när det gäller vattning i exempelvis trädgårdar. Respektera det bevattningsförbud som eventuellt gäller.

Mer information

På sin webbplats har LRF samlat information om torka och foderbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverketlänk till annan webbplats har bred information om bland annat torkan och åtgärder samt upplåtelse av mark.

Du som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs mer om torka och foderbrist på Krav:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt