Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut foderbrist för betande djur

Värmen och torkan har gjort att det råder akut brist på foder till betande djur i landet. Läget är allvarligt och kritiskt även i Södermanlands län.

Bristen på bete och foder ökar i takt med den extrema värmen. Det medför att andraskörden troligtvis kommer att torka bort. I och med det blir det stor brist på vallfoder och halm till de betande djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem. Vallskördarna har hittills i år minskat enormt och det behövs mycket regn en tid framöver för att återväxten i markerna ska komma igång igen.

Den mark som normalt sett inte skördas, kan komma att behövas nu. Därför är det viktigt att alla samarbetar för att hjälpa varandra med bete och foder, exempelvis genom att låta djurhållare ta skörd från all tänkbar mark.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har regelbunden kontakt med övriga län, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och berörda företagare, för att främja gemensamma krafttag och samarbete i den kris som råder. Länsstyrelsen gav under 2018 generella dispenser för skörd av grovfoder på trädor och i skyddszoner. Dessa dispenser gäller inte i år. Länsstyrelsen uppmanar till förmedling av grovfoderarealer som inte tänkt skördas till de som har brist.

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Eller är du i behov av marker för bete till dina djur? Fyll i kontaktuppgifter och hitta varandra i vår betesförmedling. Genom den kan markägare och djurägare kontakta varandra och samarbeta i den kris som råder. Här hittar du vår plattform för betesförmedling i Södermanlands län. Öppnas i nytt fönster.

Fler åtgärder för att mildra foderbristen

Mer information

På sin webbplats har LRF samlat information om torka och foderbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jordbruksverket Länk till annan webbplats. har bred information om bland annat torkan och åtgärder samt upplåtelse av mark.

Du som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs mer om torka och foderbrist på Krav:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss