Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var uppmärksamma på sprängört i fuktiga betesmarker!

Utslagen sprängört.

Torkan och det låga vattenståndet medför att betande djur kan ta sig längre ut på strandängar än vanligt och på så vis lättare komma i kontakt med den mycket giftiga växten ”Sprängört”.

Det låga vattenståndet medför även att växtens rötter i många fall blottas och blir än mer lättåtkomlig.

Kan orsaka allvarlig förgiftning och dödsfall

Roten är den giftigaste delen och räcker med att djuren får i sig en relativt liten mängd av växten för att det ska kunna orsaka allvarlig förgiftning och dödsfall.

För att minska risken för förtäring och spridning av växten kan man handgripligen gå ut i markerna och plocka bort den – använd handskar och tvätta händerna noga efteråt!

Se mer information och bilder i informationsbladet nedan. Kontakta gärna också Landsbygdsenheten om du som lantbrukare vill ha mer information: 0771-67 00 00.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping