Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dvärgbandmasksmitta hos räv kvar i Gnesta kommun

Röd räv på sommaren.

Rävens dvärgbandmask har påvisats i några rävspillningsprover som samlats in under april månad.

Proverna togs i ett mycket begränsat område i Gnesta där smittan hittades redan 2013. SVA kan konstatera att smittan finns kvar i området, och har troligen funnits där ända sedan de första fynden.

För att undersöka om smittan har spridit sig till i omgivningarna behöver en större systematisk insamling göras. Planering för olika uppföljningar av tidigare övervakningar av dvärgbandmasksmitta har påbörjats.

Rävens dvärgbandmask hos tama djur

Om du har en hund som ofta jagar eller tränas lös i området kan du behandla den med ett avmaskningsmedel som innehåller substansen prazikvantel. Det finns också receptbelagda preparat i andra beredningsformer än tabletter om du har svårt att medicinera ditt djur. Kontakta då din veterinär.

Rävens dvärgbandmask hos människa

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om förebyggande åtgärder för att undgå att smittas. Länk till annan webbplats.

Hos Livsmedelsverket kan du läsa mer om vad du kan göra om du plockar bär eller svamp i området. Länk till annan webbplats.

Kontakt