Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora möjligheter för energieffektivisering i länet

Foto: Camilla Zilo, kontor, tjej, medarbetare, administration

En ny rapport från Länsstyrelsen visar på att minst 240 sörmländska villor skulle kunna få sin uppvärmning från industrier i närheten, om industriernas överskottsvärme bättre togs tillvara.

Det finns potential för att använda så kallad spillvärme från industrier runt om i hela länet, men störst är potentialen i Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Även i Oxelösunds kommun finns en del potential, men där används redan idag stora mängder spillvärme i Oxelö Energi AB. Totalt uppskattas det finnas minst 6 GWh per år i spillvärme från fem sörmländska industrier, 1 GWh motsvarar ett års uppvärmning av 40 villor.

Att använda befintlig värme från industrier för att sedan koppla det till fjärrvärmenätet eller närliggande industrier och fastigheter är en viktig del för att minska behovet av ny energi. Länsstyrelsen har därför undersökt vilken potentiell mängd, kvalitet och geografisk fördelning av spillvärme som finns inom länet. Studien visade att 18 företag har god potential till att nyttja spillvärme. Fem av dessa 18 har själva 6 GWh per år i spillvärme, resterande 13 företag behöver vidare utredning.

- Användningen av spillvärme från industrier är i många fall en outnyttjad resurs och ett effektivt nyttjande av resurser är en förutsättning för att vi ska klara av att nå regeringens klimatmål, säger Erik Björn, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Södermanland.

Sverige är ett av de länder som är bäst på att ta tillvara spillvärme och industriell spillvärme utgör det tredje största bränslet i landets fjärrvärmenät, efter förnybara trädbränslen och sopor. Cirka åtta procent av fjärrvärmen kommer från spillvärme och det finns ett 80-tal orter i Sverige där fjärrvärmeföretag och industrier samarbetar. I Södermanland används spillvärme bara i ett fjärrvärmenät. Det är Oxelö Energi AB, som tillförde hela 96 GWh spillvärme till fjärrvärmenäten år 2016.

Studien publiceras nu i rapporten Spillvärmepotential i Södermanland - En basstudie Pdf, 2.5 MB. och bygger på enkäter till 100 företag varav 71 svarade. Mer än hälften av de svarande företagen visade även ett intresse av att få ökad rådgivning och stöd om nyttjandet av spillvärme och allmänna energieffektiviseringsråd. Länsstyrelsen kommer nu att gå vidare för att öka kunskapen kring energieffektivisering och tillvaratagande på spillvärme.

Kontaktperson:
Erik Björn, Energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Södermanland
Telefon 010 - 223 43 93, erik.bjorn@lansstyrelsen.se

Bild Öppnas i nytt fönster.: Antagen spillvärmepotential för företag/industrier i Södermanland som har besvarat webbenkäten.

Energieffektivisering Sörmland

Kontakt