Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad byggtakt i Södermanland men trots det bostadsbrist

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet i länet ökar. Trots detta uppger samtliga kommuner i Södermanland att de har underskott på bostäder. Länet har sedan millennieskiftet haft en kraftig befolkningstillväxt och en väl fungerande bostadsmarknad behövs för att gynna länets fortsatta utveckling och tillväxt.

Det behöver främst byggas fler hyresrätter, detta gäller i länets alla kommuner. Den ackumulerade bostadsbristen innebär stor konkurrens om de hyreslägenheter som blir lediga.

  • Bostadsbristen innebär till exempel att unga inte kan flytta hemifrån, nyanlända har problem att få tag i bostad och företagens tillväxtmöjligheter hämmas, säger landshövding Liselott Hagberg.

Byggtakten har ökat men inte tillräckligt. Närmare 1 200 nya bostäder stod klara förra året, så mycket har inte byggts i länet sedan 1992. Skärpta amorteringskrav för bostadslån efter 1 mars 2018 kopplat till skuldkvot och belåningsgrad påverkar efterfrågan, främst i det högre prissegmentet.

  • Det är viktigt att skilja på behov och efterfrågan. Flera personer har inte ekonomisk möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder och det behövs en större rörlighet på bostadsmarknaden, säger Liselott Hagberg.

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller behovet av bostäder. Dessa handlar om att:

  • Bygga ett samhälle som motverkar segregation och ökade inkomstklyftor
  • Producera hyresbostäder till rimliga priser i stor skala
  • Tillgängliggöra bostäder i det befintliga beståndet
  • Tillhandahålla bostäder för nyanlända både på kort och lång sikt

Utöver detta måste samhället förhålla sig till att en permanent bostad är en förutsättning för att skapa en trygg uppväxt för alla barn samt det faktum att det finns låg betalningsförmåga hos de ekonomiskt svagare och låg betalningsvilja hos de ekonomiskt starkare som ofta har låga boendekostnader.

Rapport: Bostadsmarknaden i Södermanlands län Pdf.

För mer information:
Torbjörg Sekse
Länsarkitekt och funktionschef, Samhällsbyggnadsenheten
Telefon: 010-223 43 43

Kontakt