Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har Länsstyrelsen skickat ut remissen av sin handlingsplan för Grön infrastruktur

Ädellöv_tall-nyhet

Arbetet handlar om att kartlägga och beskriva länets olika naturmiljöer samt vilka hot och utmaningar det finns för de olika naturmiljöerna. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera även i ett förändrat klimat.

Vill du ta del av remissen och alla kartor som finns framtagna klickar du här.

Kontaktperson Karl Ingvarson, karl.ingvarson@lansstyrelsen.se
010-223 42 97

Kontakt