Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sörmlandsföräldrar oroliga inför skolavslutningen

IQ

Nästan nio av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Siffrorna kommer från en undersökning* som IQ, fristående dotterbolag till Systembolaget, genomfört bland föräldrar med barn mellan 13–17 år. I undersökningen framkommer även att 26 procent av föräldrarna i Södermanlands län är oroliga för att deras eget tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 15 procent tror att det är vanligt att deras eget barn dricker alkohol.

I samband med skolavslutningen arbetar aktörer i Södermanlands län aktivt för att minska ungdomsfylleriet. Bland annat genom att sprida en film som riktar sig till föräldrar för att stärka dem i sitt beslut att inte langa till sina tonåringar. Sex av tio unga skulle nämligen avstå från alkohol om de inte fick tag på det från någon de känner. Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker också mer. Föräldrar som langar till sina barn visar också att det är okej att barnet dricker - risken att barnet råkar illa ut ökar också.

År 2008 fick 17 procent av Södermanlands läns niondeklassare alkohol från sina föräldrar. 2017 var det bara 5 procent. Siffrorna kommer från landstingets undersökning ”Liv och hälsa ung”**. Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker också mer. Föräldrar som langar till sina barn visar också att det är okej att barnet dricker - risken att barnet råkar illa ut ökar också.

– Vi har i många år arbetat aktivt tillsammans i länet för att stärka föräldrar i sitt beslut att inte köpa ut alkohol till sina tonåringar, det är roligt att arbetet gett resultat säger Elin Schelin, ANDT-samordnare i Södermanlands län.

– I samband med skolavslutningen kommer många unga att dricka alkohol vilket oroar många föräldrar. Men som förälder är det viktigt att komma ihåg att du har stora möjligheter att se till att det inte blir så. Genom att prata med ditt barn om alkohol och vilka regler som gäller minskar du risken för att ditt barn råkar illa ut på grund av alkohol och visar samtidigt att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Inför Valborg skickade IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Södermanlands län vars barn fyller 14 år under 2018. Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Föräldrafritt".

*Undersökningen genomfördes av Norstat bland 3 358 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år mellan 22 mars - 15 april 2018 via en slumpvis rekryterad webbpanel. I Södermanlands län svarade 112 föräldrar.

**Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland vart tredje år bland elever i Södermanlands län. 2017 svarade 7 800 elever.

För ytterligare information:
Elin Schelin, ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län, telefon: 010-223 42 56
Karin Hagman, vd IQ telefon: 073-392 61 06 alt karin.hagman@iq.se

Faktaruta:

Kontakt