Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordmånga ansökningar till Klimatklivet i Södermanland

Klimatsatsning solceller

34 ansökningar om investeringsstöd för att minska klimatutsläpp, Klimatklivet, har inkommit till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Inte sedan den första ansökningsomgången 2015 har länet fått in så många ansökningar som nu under våren 2018. Det kan jämföras med de 27 ansökningar som inkom under samma period 2017.

De vanligaste klimatinvesteringarna handlar om att fasa ut olja och ersätta med fossilfria alternativ, sätta upp tankstationer med förnybara bränslen eller att sätta upp laddstolpar för elbilar. Naturvårdsverket har nu fördelat 650 miljoner kronor från Klimatklivet till åtgärder som ökar möjligheterna till en fossilfri fordonsflotta.

  • Sörmland är verkligen på gång nu, antalet ansökningar har nästan fördubblats jämfört med andra ansökningsomgångar. Länsstyrelsen är med i flera projekt för att stötta kommuner och andra att klara målet om en fossilfri fordonsflotta och det tror jag också har lett till att fler kommer in med ansökningar, säger Deniz Butros, energi- och klimatstrateg Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Sedan 2015 har Naturvårdsverket satsat 3,2 miljarder på 1900 klimatsmarta åtgärder, varav 57 projekt ligger i Sörmland. I den senaste ansökningsomgången gällde 7 av 18 ansökningar installation av laddstolpar i länet. Ansökningarna kom från företag och bostadsrättsföreningar.

För mer information, kontakta:
Deniz Butros, Energi- och klimatstrateg, Telefon: 010-223 43 62, deniz.butros@lansstyrelsen.se

Klimatklivet är ett investeringsstöd som riktas till företag, organisationer och offentliga aktörer som kommuner och landsting. Naturvårdsverket ansvarar för stödet medan Länsstyrelsen informerar om stödet och stöttar de som vill söka. Naturvårdsverket fattar beslut om ansökningsomgången april-maj 2018 i augusti.

Läs mer om Klimatklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt