Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sju av tio skolor i Södermanland uppfyller inte barns rätt till en rökfri skolgård

Cigaretter och tobak

Tobaksrökning är den enskilt största förebyggbara hälsorisken och orsaken till ohälsa och för tidig död i Sverige. Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar i grundskolor och gymnasieskolor. Trots det finns spår av rökning på sju av tio skolgårdar och tre av tio skolgårdar anvisar till platser för rökning med skyltar och askkoppar på skolgården, enligt Länsstyrelsens undersökning.

Länsstyrelserna fick ett uppdrag av regeringen att under 2017 och 2018 förstärka sin tillsyn enligt tobakslagen för att minska tobaksbruket i Sverige. En särskild satsning gällde tillsynen av skolgårdar och därmed att säkra barns rätt till en rökfri miljö och deras rätt att slippa utsättas för passiv rökning.

Som ett led i det uppdraget genomförde Länsstyrelsen i Södermanlands län under december 2017, en kartläggning av 69 skolgårdar vid skolor i länets kommuner. Syftet var att få en tydlig bild av läget i länet för att sedan kunna stödja kommunerna på ett bra sätt i det fortsatta tillsyns- och förebyggande arbetet.

Spår av rökning hittades på skolgårdar i alla kommuner. De vanligaste spåren var cigarettfimpar och tomma cigarettpaket. På drygt 70 procent av skolgårdarna hittades fimpar – en större andel vid gymnasieskolor och högstadier och en lägre andel vid grundskolor med både högstadier och andra skolformer. I ett tiotal fall hittades också cigarettpaket som är förbjudna i svensk handel.

Det betyder att drygt 16 000 elever i länets högstadier och gymnasier går i en skola där det förekommer rökning på skolgården. Det innebär att många barn och unga riskerar att exponeras av tobaksrökning i skolmiljön, trots att det är förbjudet enligt lag.

Tobaksbruk och rökfria skolgårdar kommer att vara ett viktigt tema i de dialoger som Länsstyrelsen planerar att genomföra under hösten med samtliga kommuner i länet. Från 2019 väntas också en ny tobakslag träda i kraft som kommer att öka kraven på att skolgårdarna blir rökfria.

För mer information kontakta:
Mikael Lindqvist, Tillsynshandläggare alkohol, tobak och e-cigaretter, telefon: 010–223 43 86
Karin Eriksson, kommunikationsansvarig, telefon: 010-223 42 05

Faktaruta:

Fördjupad information om kartläggningen Pdf, 1 MB.

Regional strategi: Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland, Polisen, länets kommuner och andra aktörer i länet har tillsammans arbetat fram en regional strategi för arbetet mot alkohol, tobak, dopning och tobak (ANDT). Det förebyggande arbete mot användning av tobak är en viktig del. Strategin ska bland annat bidra till samverkan för ett rökfritt Sörmland 2025 (där färre än 5 procent av länets befolkning är dagligrökare).

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021 Öppnas i nytt fönster.

Kontakt