24 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Funktionshindersperspektiv i en orolig tid

Länsstyrelserna i Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län bjuder in till ett digitalt seminarium, där funktionshindersfrågor står i fokus.

Under seminariet kommer vi bland annat ge en introduktion i det funktionshinderspolitiska målet, och prata om hur din kommun eller region kan inkludera funktionshindersfrågor i beredskapsarbetet.

Dagen genomförs i samverkan med Myndigheten för delaktighet (MFD), som även kommer presentera sitt nya metodstöd för att upptäcka och förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Förtroendevalda inom kommun och region samt medarbetare som arbetar strategiskt med funktionshindersfrågor, beredskapsarbete, vård och våldsprevention.

Program

09.00 Inledning

09.10 En introduktion i det funktionshinderspolitiska arbetet i Sverige: funktionshinderspolitiska målet, Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelsernas uppdrag

Myndigheten för delaktighet

09.50 Paus

10.00 Stärkt beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst – KHOSS. Socialstyrelsens statsbidrag och Länsstyrelsernas uppdrag

Anna Jernberg Sørensen, Länsstyrelsen i Uppsala län

10.05 Varför är det viktigt att integrera ett funktionshinderperspektiv i krisberedskap?

Åsa Burlin och Daniel Strömberg, Umeå universitet

10.35 Tips på metoder hur man kan involvera personer med funktionsnedsättning i arbetet.

Brukarombud Jeanette Nordin, Uppsala kommun

10.50 Paus

11.00 Våld mot personer med funktionsnedsättning: hur kan det förebyggas och upptäckas? Myndigheten för delaktighet beskriver kunskapsläget och presenterar ett metodstöd för våldsförebyggande arbete

Myndigheten för delaktighet

11.50 Summering och avslut

Anmäl dig

Du anmälder dig via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats:

Seminarium: Funktionshindersperspektiv i en orolig tid

Information till dig som anmält dig

Om du har önskemål om hjälpmedel mejlar du detta till kontaktperson för seminariet. Några dagar innan skickar vi ut en länk till seminariet via e-post. Seminariet kommer också att spelas in och göras tillgängligt i efterhand.

Var:
Digitalt – länk skickas ut med e-post några dagar före seminariet
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
17 sep 2024

Kontakt

Josefine Westrin

Samordnare mänskliga rättigheter
Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss