Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

13 maj 2024 klocka 10.00 - 11.30

Målgruppsanpassad kriskommunikation

Kvinna med äldre man i rullstol tittar ut över sjön.

Mostphotos

Välkommen till ett seminarium om målgruppsanpassad kriskommunikation

Med lärdomar från tidigare nationella kriser som flyktingvågen, värmeböljan och pandemin finns ett regeringsuppdrag där länsstyrelserna ska stödja den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstens krisberedskap. Idag fokuserar vi på ett av de prioriterade områdena, målgruppsanpassad kriskommunikation, och att nå utsatta grupper i kommunernas omsorg i händelser av kris.

Under seminariet lyfts de erfarenheter som forskare Magnus Eriksson funnit i en vetenskaplig studie men flera inspel ger också en grund till vad man kan arbeta vidare med.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med krisberedskap eller kriskommunikation eller på annat sätt med sårbara grupper i samhället.

Agenda

  • Introduktion, Karin Eriksson och Josefine Westrin, Länsstyrelsen i Södermanlands län
  • Brister i krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar, Magnus Eriksson, RISE
  • Barn är särskilt utsatta under kriser och vissa barn drabbas hårdare än andra, vilka lärdomar tar vi med oss? Petra Blom, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Seminariet kommer att spelas in och gå att se i efterhand, då även textat. Vi behov av ytterligare tillgänglighetsanpassningar, eller om du har andra frågor, kontakta Karin Eriksson.

Bakgrund

KHOSS-uppdraget: För att öka förmågan inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst gav Regeringen den 30 juni 2022 länsstyrelserna uppdraget att utgöra ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelserna ska i uppdraget ge Socialstyrelsen den information som myndigheten behöver i sin roll som sektorsansvarig myndighet, för att följa utvecklingen av kommunernas beredskapsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Målgruppsanpassad kriskommunikation: I en inledande kartläggning identifierades sex prioriterade områden. Ett av dem är målgruppsanpassad kriskommunikation. Målbilden är att kommunerna ska ha anpassat kommunala kommunikationsplaner för krissituationer och höjd beredskap till de som har särskilda behov av kommunikation och sett till att det finns lättillgängliga stöd att använda för att delge viktig information till så många som möjligt.

Var:
Digital länk fås efter anmälan
Kostnad:
Utan kostnad
Sista anmälningsdag:
08 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss