Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

07 feb 2024 klocka 13.00 - 14.30

Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden - presentation och samtal

Vattenstänk

Välkommen till Långbro Gård den 7 februari kl 13:00-14:30. Då presenterar Pim Bendt, Enhetschef odlingslandskap och gruvor på Naturskyddsföreningen, rapporten "Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden" med efterföljande samtal.

Förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. För lantbruket är frågan extra angelägen eftersom våra bönder står i daglig kontakt med landskap och ekosystem där brukandet har både positiva och negativa effekter. Den biologiska mångfalden är en grundbult för såväl klimatanpassningen som för flera ekosystemtjänster som lantbruket är beroende av, som bördiga jordar och pollinering. På så sätt är den också en förutsättning för vår matförsörjning.

Samtidigt drabbas livsmedelskedjan av återkommande kriser till följd av både klimatförändringar och turbulens i omvärlden. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många bönder med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Ett knappt sekel av allt intensivare produktion har gett oss billig mat men hamnat på kollissionskurs med såväl klimat- och naturkris som med bevarandet av lantbruksföretag. Förlusten av biologisk mångfald och förlusten av lantbruksföretag är på så sätt två sidor av samma mynt. Livsmedelssystemet har blivit sårbart och vår beredskap är idag låg.

Ur rapporten "Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden"

Rapporten från Naturskyddsföreningen syftar till att bidra till diskussionen om framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem, med människan och miljön i fokus.

Rapporten Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden Länk till annan webbplats.

Seminariet är kostnadsfritt och vi välkomnar alla med intresse för ett mer hållbart livsmedelssystem. Anmäl dig senast 1 februari!

Detta är ett samarrangemang med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland och MatLust Utvecklingsnod

Logga matlust
Logga AgroSörmland
Logga Greppa näringen
Logga EU
Var:
Långbro Gård, Mölnbo
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 feb 2024

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss