07 mar 2024 klocka 09.30 - 17.00

Ledarskap - bli en bättre ledare för dig själv och andra, dag 2 Hjälmargården

Fåglar i trädkrona.

Foto: Pixabay

Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt företagande och en attraktiv arbetsplats. Ledarskapskursen ger dig kunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag.

Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. Kursen tar upp två viktiga delar i ett gott ledarskap, att leda mig själv och att leda andra.

Vi erbjuder dig möjlighet att gå en eller två dagar. Den första dagen får du grundläggande kunskap i att leda dig själv och andra, och den andra dagen får du möjlighet att fördjupa dig i de olika temana samt få ett ökat erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Om du vill säkra din plats på dag två kan du anmäla dig till båda dagarna direkt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som som har ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen eller livsmedelsverksamhet och är verksam i Uppsala, Västmanlands, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Kursledare

Kursledare är Elisabeth Andersson Brinckmann, ViljaLysa. Elisabeth är egen företagare sedan 1987 och har lång erfarenhet av utbildnings- och förändringsarbete i företag och organisationer. Genom sina dubbla kompetenser som sjukgymnast och organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag.

Uppföljning av den personliga utvecklingsplanen

Gruppers utveckling

Kort introduktion till IMGD, en modell som beskriver en grupps utveckling under de olika faser som en grupp genomgår på vägen från omognad till effektivitet och mognad.
Vad händer med arbetsgruppen vid utveckling och förändring?

Hälsa och välbefinnande

Kunskap om vad stress är och hur det kan förebyggas och hanteras både för individen och arbetsgruppen. Hjälp till självhjälp genom olika verktyg inom stresshantering riktat till kropp, intellekt, känslor och beteenden.

Erfarenhetsutbyte

Vi arbetar med deltagarnas egna utmaningar i sitt ledarskap i mindre grupper och i helgrupp, med fokus på att hitta konkreta handlingsalternativ för att hantera och utveckla sin utmaning.

Mål med utbildningen

Målet är att företagaren upplever att hen fått ökade kunskaper om ledarskap, samt verktyg att bättre leda sig själv och att leda andra.

Praktisk information

Datum och tid

Torsdag 7 mars, klockan 9.30-17.00.

Plats

Hjälmargården, Läppe (på gränsen mellan Örebro och Sörmland).

Hjälmargården Länk till annan webbplats.

Fika/mat

Fika och lunch ingår i kursen.

Kostnad

550 kronor exklusive moms, faktureras i efterhand. Fika, lunch och kursmaterial ingår.

Förberedelse

Du kommer få ett mail två veckor innan kursen från Elisabeth Andersson Brinckmann med förberedande uppgifter.

Anmälan till Länsstyrelsen i Västmanlands län

 

Logga Länssyrelserna, Smakrik och blomstrande besöksnäring, Logga EU:s jordbruksfond.
Var:
Hjälmargården, Läppe
Kostnad:
550 kr exklusive moms, faktureras i efterhand.
Sista anmälningsdag:
14 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss